fbpx
Κανονισμός σπουδών
 1. Γενικά
 2. Εγγραφές
 3. Προγράμματα Εκπαίδευσης
 4. Εκπαίδευση
 5. Τρόπος εκπαίδευσης
 6. Εκδηλώσεις
 7. Συμπεριφορά
 8. Προσωπική Υγιεινή & Ασφάλεια
 9. Βεβαιώσεις Σεμιναρίων
 10.  Οικονομικές Υποχρεώσεις
 11.  Μεταβολές Εκπαίδευσης
 12.  Επιστροφές & Υποχρεώσεις Διδάκτρων για διακοπή εκπαίδευσης

1. ΓΕΝΙΚΑ

Τα Κέντρα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης Ομορφιάς Ionia Beauty, ανήκουν στην εταιρεία ΙΟΝΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Μ.ΕΠΕ Νικ. Πλαστήρα 29 Νέα Ερυθραία

2. ΕΓΓΡΑΦΕΣ

Εγγραφή στα τμήματα εκπαίδευσης, μπορεί να πραγματοποιήσει κάθε ενδιαφερόμενος, ανεξαρτήτως εθνικότητος, φύλου, μορφωτικού επιπέδου, χώρα καταγωγής, θρησκείας, τόπο διαμονής, επαγγελματικής κατάστασης, μετανάστης, άνεργος, εργαζόμενος, φοιτητής, ή κάτοικος απομακρυσμένων & δυσπρόσιτων περιοχών κ.λπ.. Για σπουδαστές κάτω των 18 ετών απαιτείται συγκατάθεση κηδεμόνα.

Οι εκπαιδευτικές μας υπηρεσίες παρέχονται δια ζώσης ή/και μέσω ηλεκτρονικής μάθησης και οι απόφοιτοι παίρνουν Βεβαίωση Σεμιναρίων.

Οι εγγραφές στα τμήματα εκπαίδευσης, πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή 9 με 9 καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, πλήν αργιών. Η έναρξη των τμημάτων καθορίζεται από τη διεύθυνση και ανακοινώνεται στα κοινωνικά δίκτυα των Κέντρων ή στην επίσημη ιστοσελίδα τους.

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Τα Κέντρα παρέχουν ολοκληρωμένα ταχύρυθμα τμήματα σε όλες τις ειδικότητες που αναγράφονται. Όλα τα τμήματα και οι ειδικότητες αναφέρονται στη διαδικτυακή διεύθυνση www.ioniabeauty.gr

4. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Σε όλα τα δια ζώσης τμήματα, η φυσική παρουσία είναι υποχρεωτική, ενώ στα e-learning τμήματα, ακολουθείται το αντίστοιχο πρόγραμμα όπως καθορίζεται σε ηλεκτρονικές παρουσίες και εργασίες. Η διάρκεια τους γνωστοποιείται και επιβεβαιώνεται και κατά την εγγραφή.

Οι σπουδαστές πρέπει να φροντίζουν να είναι συνεπείς στις εκπαιδευτικές τους υποχρεώσεις.

Σε περίπτωση απουσίας να ενημερώνουν τη γραμματεία ή τον εκπαιδευτή τους.

Σε περίπτωση που οι απουσίες ξεπεράσουν το 10% της διδακτικής ύλης σε οποιονδήποτε τρόπο εκπαίδευσης, τα κέντρα θα προειδοποιούν τον σπουδαστή περί μη ορθής παρακολούθησης. Δεν δύναται να παραταθεί η φοίτηση στο τμήμα που παρακολουθεί, λόγω του ότι η εκπαίδευση των τμημάτων ολοκληρώνεται στον καθορισμένο χρόνο που προγραμματίστηκε εξ αρχής.

Τα Κέντρα διατηρούν το δικαίωμα σε περίπτωση που οι σπουδαστές δεν συμμορφωθούν με τους κανονισμούς, να προβούν στην αλλαγή ημερών ή ωραρίου εκπαίδευσης, τοποθετώντας τους σε αντίστοιχα άλλα τμήματα, καθώς επίσης στην προσωρινή ή οριστική διακοπή της εκπαίδευσης, ή ακόμα και την οικονομική επιβάρυνση του κόστους εκπαίδευσης για τον χρόνο παράτασης.

5. ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Οι εκπαίδευση χωρίζεται σε 3 βασικά μέρη:

 1. Τα θεωρητικά μαθήματα για την απόκτηση των θεωρητικών γνώσεων
 2. Τους τρόπους εξάσκησης για την απόκτηση στις πρακτικές δεξιοτήτων
 3. Την πρακτική εφαρμογή πλέον και άσκηση όλων των παραπάνω γνώσεων όπου είναι και το μεγαλύτερο μέρος της εκπαίδευσης για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και την απόλυτη κατανόηση, ώστε οι εκπαιδευόμενοι μας να ολοκληρωθούν σαν επαγγελματίες.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι ενημερώνονται για την πρόοδό τους από τους εκπαιδευτές τους και λαμβάνουν συμβουλές για τη βελτίωσή τους.

Επιπλέον τους δίνονται εργασίες που βοηθούν την πρόοδο τους.

Η αξιολόγηση από τον εκπαιδευτή, περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με την παρουσία, τη θεωρητική κατάρτιση και την πρακτική εφαρμογή των διδασκομένων μαθημάτων. Αναλόγως το πρόγραμμα η εκπαίδευση μπορεί να είναι καθημερινή ή σε επιλεγμένες ημέρες της εβδομάδας, για το οποίο ο εκπαιδευόμενος ενημερώνεται κατά την εγγραφή του.

Για την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης είναι απαραίτητο οι εκπαιδευόμενοι να έχουν πραγματοποιήσει και τα 3 παραπάνω μέρη της εκπαίδευσης.

Η γραμματεία της σχολής λειτουργεί καθημερινά από τις 9:00 έως τις 21:00 εκτός Σαββάτου και Κυριακής. Επίσης τις αργίες και την περίοδο των διακοπών του Αυγούστου, η λειτουργία της γνωστοποιείται με ανακοίνωση.

6. ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Οι εκπαιδευόμενοι δύνανται να συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνουν τα Κέντρα με στόχο την εμπειρία και την εξοικείωσή τους με το επάγγελμα που επέλεξαν. Στις εκδηλώσεις που συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει να συμπεριφέρονται με ευγένεια, υπομονή και εμπιστευτικότητα. Τα Κέντρα έχουν το δικαίωμα να δημοσιοποιούν φωτογραφικό ή οπτικοακουστικό υλικό όπου θα υπάρχει η παρουσία των σπουδαστών της σε εκδηλώσεις.

Παράλληλα επιτρέπει στους εκπαιδευόμενους της να δημοσιοποιούν υλικό από εκδηλώσεις που συμμετέχουν. Αρκεί να σέβονται τους κανόνες και τις αρχές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

7. ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ

Οι εκπαιδευόμενοι οφείλουν να συμπεριφέρονται, με σεβασμό και αξιοπρέπεια, να γνωρίζουν τον κανονισμό σπουδών των Κέντρων και να τον ακολουθούν.

Οι κτηριακές εγκαταστάσεις, τα εργαστήρια, ο εξοπλισμός και τα βιβλία ή εγχειρίδια θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με ορθό τρόπο από τους εκπαιδευόμενους και να μην προκαλούνται φθορές.

Επίσης οφείλουν να συμμορφώνονται στις οδηγίες που τους δίδονται από τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτές και αφορούν την εκπαιδευτική τους πορεία και συμπεριφορά.

Η εταιρεία είναι ενάντια σε συμπεριφορές που θέτουν σε κίνδυνο για τη σωματική ακεραιότητα των εκπαιδευομένων, παρενόχληση, εκφοβισμό λεκτικό ή σε ηλεκτρονικά μέσα, προσβολή των ηθών και των εθίμων και διατηρεί κάθε δικαίωμα να προσφύγει σε κάθε νόμιμη διαδικασία συμμόρφωσης εάν κριθεί απαραίτητο.

8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΥΓΙΕΙΝΗ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Ο κάθε εκπαιδευόμενος πρέπει να έχει επίγνωση της ευθύνης του σχετικά με την προσωπική του υγιεινή και ασφάλεια.

Τα εργαλεία και υλικά που χρησιμοποιεί να προσέχει να είναι σε καλή κατάσταση, ασφαλή και να χρησιμοποιούνται μόνο για τον σκοπό που κατασκευάστηκαν. Οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ζητήσουν επιπλέον πληροφορίες από το Κέντρο τους σε σχέση με τα παραπάνω.

9. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Οι Απόφοιτοι αποκτούν Βεβαίωση σεμιναρίου εκπαίδευσης.

10. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Κατά την εγγραφή τους στο τμήμα παρακολούθησης, οι εκπαιδευόμενοι σε συνεννόηση με τη γραμματεία συμφωνούν το συνολικό ποσό και τον τρόπο πληρωμής των διδάκτρων. Αυτή η συμφωνία πρέπει να ακολουθείται και από τις δυο πλευρές.

Επίσης υπάρχει εγκεκριμένο τερματικό αποδοχής πιστωτικών καρτών και τρόπους ηλεκτρονικής πληρωμής.

Η εξόφληση των διδάκτρων, θα πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης και πριν την παραλαβή της Βεβαίωσης Σεμιναρίου.

Τα Κέντρα διατηρούν το δικαίωμα να διακόψουν την εκπαίδευση σε περίπτωση που οι πληρωμές δεν πραγματοποιηθούν στις συμφωνημένες ημερομηνίες.

11. ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Για κάθε μεταβολή σε οποιοδήποτε πρόγραμμα εκπαίδευσης, αλλαγή ωραρίου, αλλαγή τμήματος ή περιοχής, ο εκπαιδευόμενος θα πρέπει να επικοινωνήσει με τη διεύθυνση των Κέντρων και σε συνεννόηση να συμφωνηθεί το νέο πρόγραμμα.

12. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Σε περίπτωση απόφασης διακοπής της εκπαίδευσης από τον εκπαιδευόμενο, αυτός θα πρέπει να καταβάλλει αναλογικά με την διάρκεια που εκπαιδεύτηκε και το αντίστοιχο ποσό των διδάκτρων. Επίσης μπορούν να του επιστραφούν δίδακτρα αφού αφαιρεθεί τμηματικά το αντίστοιχο ποσόν για το χρόνο που εκπαιδεύτηκε και του επιστρέφεται το υπόλοιπο, αφαιρώντας ελάχιστη επιβάρυνση 100€ για την θέση που άσκοπα κράτησε.

Σε περίπτωση που πλήρωσε προκαταβολικά όλες τις δόσεις με πιστωτική κάρτα αυτές θα του επιστραφούν όπως θα εισπραχθούν δηλαδή θα του επιστρέφεται κάθε μήνα το ποσόν που θα πιστώνεται στο λογαριασμό της εταιρείας.

Δεν επιστρέφονται σε καμία περίπτωση δίδακτρα όταν έχει παρέλθει χρονικό διάστημα άνω του ενός (1) ημερολογιακού έτους από την εγγραφή. Για αυτό θα πρέπει ο κάθε εκπαιδευόμενος να φροντίσει για την έγκαιρη είσπραξη τους.

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι που εγγράφονται στα Κέντρα μας οφείλουν να έχουν ενημερωθεί για τον κανονισμό λειτουργίας και να τον ακολουθούν.